Ustawy: o ochronie zwierząt o doświadczeniach na zwierzętach

Nowy

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach; ich połączenie w jednym tomie uzasadnione jest tym, że problematyka doświadczeń na zwierzętach stanowi fragment większej całości, jaką jest ochrona zwierząt.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

39,00 zł

55,00 zł

-16,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Autor: Wojciech Radecki
Liczba stron: 294
Format:  B5
Oprawa:  miękka

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach; ich połączenie w jednym tomie uzasadnione jest tym, że problematyka doświadczeń na zwierzętach stanowi fragment większej całości, jaką jest ochrona zwierząt.

W komentarzu znajdują się uwagi do kolejnych artykułów obydwu ustaw wyjaśniające ich treść, a także - w niezbędnym zakresie - odwołanie do przepisów wykonawczych oraz regulacji prawnych znajdujących się w ustawie o ochronie przyrody, prawie łowieckim i rybackim, Kodeksie cywilnym, Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń.

Adresatami publikacji są gminy organizujące opiekę nad zwierzętami, straż miejska, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt, instytucje naukowe  prowadzące doświadczenia na zwierzętach, policjanci, prokuratorzy, sędziowie i adwokaci.

Spis treści:
Objaśnienie ważniejszych skrótów
Wstęp
Miejsce przepisów o ochronie zwierząt w systemie prawa polskiego

Część I. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zwierzęta domowe
Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie
Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Rozdział 5. (uchylony)
Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie)
Rozdział 7. Transport zwierząt
Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach
Rozdział 9. (uchylony)
Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczanie populacji zwierząt
Rozdział 10 a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
Rozdział 11. Przepisy karne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Część II. Ustawa z 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zasady wykorzystywania zwierząt do doświadczeń
Rozdział 3. Utrzymywanie zwierząt doświadczalnych
Rozdział 4. Hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczanie zwierząt laboratoryjnych
Rozdział 5. Jednostki i procedury doświadczalne
Rozdział 6. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach
Rozdział 7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
Rozdział 8. Przepisy karne
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe
Literatura wybrana