PRAWA ZWIERZĄT Bardzo krótkie wprowadzenie

Nowy

Pierwsze w Polsce popularnonaukowe podejście do tematu etyki traktowania zwierząt

Więcej szczegółów

34,90 zł

Autor: David DeGrazia
Liczba stron: 182
Format:  195 x 122 mm
Oprawa:  miękka

Czy zwierzęta posiadają status moralny lub prawa osobiste? Jeżeli tak, to jakie następstwa niesie za sobą ten fakt? Jak wygląda życie psychiczne zwierząt i jak należy rozumieć ich dobro? David DeGrazia udziela odpowiedzi na te pytania, a następnie bada ich konsekwencje m.in. dla naszych zwyczajów żywieniowych, doświadczeń naukowych i trzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych. Czyniąc to prezentuje różne podejścia do praw zwierząt i rekonstruuje dyskusję jaka toczy się pomiędzy zwolennikami poszczególnych opcji.

Relacjonując cały spór DeGrazia nie udaje osoby całkowicie neutralnej. Jako jeden z najwybitniejszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie przedstawia także swoje stanowisko. Udaje mu się jednak uniknąć moralizatorskiego tonu i kategorycznych sądów, dzięki czemu ostateczną ocenę omawianych kwestii pozostawia każdemu myślącemu człowiekowi."Jest to idealne wprowadzenie do zagadnienia. David DeGrazia napisał znakomitą rzecz, przedstawiając kluczowe problemy w wyważony sposób. Uczynił to w opracowaniu, które jest krótkie i dobrze się czyta."

 Prof. Peter Singer
Uniwersytet Princeton"Sporo uwagi DeGrazia poświęca dyskusji szowinizmu gatunkowego (speciesism). Praca zawiera zwięzłą prezentację podstawowej współczesnej wiedzy na temat świadomości i przeżyć zwierząt, stanowiącej podstawę dyskusji nad etyką ich traktowania. Autor przedstawia także główne domeny krzywdy zwierząt, koncentrując się na hodowli przemysłowej i kolosalnych, a przy tym możliwych do uniknięcia, cierpieniach jakie są w niej zadawane zwierzętom.

 Jestem zdania, że książkę można z całym przekonaniem polecić jako przystępne i zasługujące na uwagę opracowanie, kompetentnie popularyzujące problematykę etycznego statusu zwierząt. Jest to praktycznie pierwsze tego rodzaju opracowanie na rynku polskim, wypełniające dotkliwą lukę i przyczyniające się do zainteresowania polskich czytelników problematyką etyki traktowania zwierząt."

 Dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach O autorze:
 David DeGrazia jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Jest autorem książki Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge 1996) oraz wielu artykułów z dziedziny filozofii i etyki. Jest także współwydawcą czasopisma ?Biomedical Ethics?.